O NAMA

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

O NAMA

O NAMA


Specijalna hirurška bolnica osnovana je 2001. godine i kao takva uspešno je radila do 2009. godine, kada se ukazala potreba za proširenjem kapaciteta i obima pružanja zdravstvenih usluga, te je specijalna hiruška bolnica prerasla u Opštu Bolnicu „Sveti Jovan“ 2009. godine.

Ljubazno i profesionalno osoblje koje Vas očekuje od prijemnog šaltera do lekara specijaliste koji vrši preglede, uz puno poštovanje Vaše ličnosti i razumevanje Vaših potreba i tegoba, je ono što nas već godinama čini prepoznatljivim, a sa tom tradicijom nastavlja se i u novootvorenoj bolnici “Sveti Jovan”.

Naše visokostručno obučeno osoblje, koje radi na aparatima najnovije generacije, u mogućnosti je da brzo i precizno postavi dijagnozu i odredi adekvatnu terapiju.

Posteljni kapaciteti su dovoljni za smeštaj ležećih bolesnika u konfornim dvokrevetnim sobama, a po želji i u apartmanu. Jedinica intenzivne terapije opremljena je sa dva respiratora i kompletnim monitoringom, kojeg opslužuje tim dežurnih lekara i medicinskih sestara.

Ambulantno poliklinički deo bolnice prostorno koristi deset savremeno opremljenih ambulanti, za sve vrste specijalističkih pregleda (opšta, vaskularna, dečija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, onkohirurgija, urologija, ortopedija, neurohirurgija, ORL, oftalmologija), internističke grane (gastroenterologija (gastroskopija, kolonoskopija, ERCP), kardiologija, pulmologija, reumatologija, nefrologija, neurologija, hematologija i transfuziologija, endokrinologija), pedijatrija, psihologija, psihijatrija i ginekologija.

Posebno opremljen RTG kabinet (RTG grafija i skopija), 16 – slajsni CT najnovije generacije, mamograf, aparat za merenje gustine kostiju (osteodenzitometar), ultrazvučni aparati (UZ abdomena, štitne žlezde, dojke, mekih tkiva, krvnih sudova (dopler) kabinet, kardiološki ultrazvuk, Holteri krvnog pritiska i ritma srca, ginekološki kabinet opremljen modernim 2D i 4D ultrazvučnim aparatom i kolposkopom, spirometrija.

Hirurgija – klasična i laparoskopska - Opšta Bolnica „Sveti Jovan“ poseduje dve velike operacione sale, potpuno opremljene za sve otvorene i laparoskopske procedure iz domena abdominalne hirurgije, vaskularne, plastične i rekonstruktivne, onkohirurgije, operacije dojke, ortopedije, urologije, ginekologije, neurohirurgije (Discus hernia), otorinolaringologije (FESS), oftalmologije.

Operacione sale su opremljene ultrazvučnim nožem, LigaShure aparatom, argon plazma nožem kao i najmodernijim laser aparatom.

Vršimo ultrazvučne operacije katarakte (Phaco).

Svetski standardi - Prostor u kome se nalazimo podleže normativima svetskih standarda za zdravstvene ustanove i čini ga najmodernijim u regionu, a samim tim i prijatnim za boravak pacijenta.

Naše usluge ne završavaju se u tom smislu dijagnostičkim metodama, već smo u prilici da Vam ponudimo i laboratorijske usluge, kao i brojne preglede lekara različitih specijalnosti, čime se zaokružuje celina u Vašem lečenju na najefikasniji mogući našin, dolascima u zakazano vreme, ali i urgentnom obradom hitnih pacijenata.

„Sveti Jovan“ poseduje savremeno opremljenu biohemijsku laboratoriju.
Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage