Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

PEDIJATRIJA


Pedijatrija je grana medicine koja proučava i bavi se lečenjem dece od njihovog rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojnog doba. U vezi sa granicama uzrasta dece kojom se pedijatrija bavi, poslednjih godina se javlja tendencija po kojoj se smatra da se vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio u tom smislu da obuhvata prenatalno doba do samog začeća deteta, pa sve do vremena posle dosezanja zrelosti.

Briga o najmlađima ima za cilj sprečavanje bolesti putem vakcinacije i redovnih sistematskih pregleda dece svih uzrasta. Sistematski (preventivni) pregledi, predstavljaju osnov redovnog praćenja zdravlja deteta i razlikuju se u zavisnosti od uzrasta.

Sistematski pregled podrazumeva merenje telesne težine, telesne visine, obima glave, grudnog koša, pregled svih čula, srca , pluća, kostiju, mišića.  Na taj način omogućava se praćenjenje rasta i razvoja deteta, znakova njihovog polnog sazrevanja, stanja kičme, povećane telesne težine, ali i loših navika kod ishrane i svakodnevnog stila života, kao i blagovremeno otkrivanje bolesti i poremećaja.

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali pre svega potpunoj predanosti i posvećenosti, u Opštoj bolnici “Sveti Jovan” najmlađim pacijentima je omogućen visok nivo lečenja i zdravstvene nege.

U lečenju malih pacijenata prate se najnoviji terapijski trendovi. Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti.

Kod lečenja i praćenja hronično bolesne dece, nezaobilazna je edukacija o potrebnom i preporučenom načinu života kao i načinu lečenja, što olakšava težinu i tok hronične bolesti, ali u velikoj meri podiže i kvalitet života hronično bolesnog deteta.

Lekarski tim koji brine o Vama
• dr Dragana Poznić
• dr Ljiljana Protić
• dr Tatjana Stanković
• dr Borka Kovačević
• dr Svjetlana Ždrale
• dr Anastasija Savić 
• dr Dijana Savić Bjelica
• dr Jasmina Trifunjagić
• dr Ljiljana Kitaresku
• dr Ljiljana Stanulov
• ................................
• Smiljana Berar, psiholog
• Gordana Nobile
• Snežana Nožić

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage