Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

NEUROLOGIJA


Neurologija je grana medicine koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, a to su bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića.

Pri tome, neurologija utvrdjuje i objašnjava osnovu i uzroke sledećih tegoba: glavobolje i drugih bolova, vrtoglavicu, krize svesti, utrnulosti, grčeva, slabosti, tremora, smetnji govora, zaboravnosti i dr. U cilju utvrdjivanja tačne dijagnoze i načina lečenja, pored neurološkog pregleda, ponekada se shodno potrebi i preporukama, upotrebljavaju sledeće dodatne dijagnostičke metode: neurofiziološke ( EEG, EMG, EP ), neuroradiološke ( Rentgen, Doppler krvnih sudova, CT ili MRI, itd. ), laboratorijske ( pregled likvora, hormonalne i druge analize ), neuropsihološke, pato-histološke i neurogenetske.

Lečenje pojedinih neuroloških bolesti nekada može biti vrlo “jednostavno”, dok drugih bolesti vrlo kompleksno – usmereno prevashodno ka uzroku, a potom i ka simptomu. Pri tome se upotrebljavaju različite formulacije lekova, operativno lečenje, fizikalne procedure i logopedski tretmani.

Neurologijom kao medicinskom disciplinom bave se lekari – specijalisti neurologije, koji pri tome upotrebljavaju neurološki pregled kao svoj „instrument“. Pregled nije neprijatan i u osnovi nije bolan, a prosečno vremensko trajanje pregleda je od 30 – 60 minuta.

Neurološki pregledi u Opštoj bolnici “Sveti Jovan” se obavljaju svakodnevno.


Neurološke usluge koje se obavljaju u Opštoj Bolnici Sveti Jovan:Lekarski tim koji brine o Vama

dr Tatjana Arsenić - specijalista neuropsihijatrije
dr Igor Damjan - specijalista neurologije
dr Svetlana Milićević Kuručki - specijalista neurologije
dr Jelena Jeremić Savić - specijalista neurologije
dr Koviljka Panjević - specijalista neuropsihijatrije
dr Andrić Danijela specijalista neurologije
dr Rajka Stanojlović specijalista neurologije
dr Rozmaring Mirkov specijalista neurologije
dr Biljana Gardinovački specijalista neuropsihijatrije
Gordana Nobile - diplomirani defektolog, klinički logoped
Jelena Davidov - visoka strukovna sestra
dr Jasmina Trifunjagić

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage