Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

- Ultrazvuk perifernih nerava -


Ultrazvuk perifernih nerava ( ehosonografija perifernih nerava ili ultrasonografija perifernih nerava ) je metoda ispitivanja ( „snimanja“ ) perifernih nerava i njihove okoline.

Pri tome, registrovane informacije nam pružaju kompletan uvid u stanje pojedinih delova nerva ( njegove srži potom ovojnice ), odnosno stepena njegovog oštećenja ukoliko postoji, ali i njegove okoline – odnosa sa uobičajenim anatomskim ( “normalnim” ) strukturama i mogućim patološkim promenama, a tokom dinamskog ispitivanja procenjuje se njegova pokretljivost. Navedenom tehnikom može se postaviti i definitna dijagnoza.

Tegobe koje se ovom metodom mogu “rasvetliti” su utrnulosti i bolovi pojedinih delova tela, potom slabosti, smetnje hoda i dr.

Ispitivanje obavlja lekar specijalista, najčešće neurolog, posebno edukovan za ovakav vid ispitivanja, a uz pomoć savremenog visokorezolutivnog ultrazvučnog aparata. Za njegovu primenu nema apsolutnih kontraindikacija. Pri tome posebna priprema nije potrebna, dok vremensko trajanje pregleda iznosi između 30 – 60 minuta. Ultrazvuk perifernih nerava je bezbedna metoda – ne izaziva neželjene efekte.

Ultrazvučni pregledi perifernih nerava se obavljaju u Opštoj bolnici “Sveti Jovan” svakodnevno, a po prethodnom zakazivanju.


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage