Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

DIJAGNOSTIČKE METODE


Dijagnostička metoda je svaka medicinska procedura koja se izvodi sa ciljem prevencije ili otkrivanja bolesti, postavljanja precizne dijagnoze bolesti i njenog praćenja.

Sa jedne strane, za postavljanje dijagnoze bolesti, ponekad je dovoljan samo osnovni fizikalni pregled koji lekar izvodi u svojoj ordinaciji uz eventualnu upotrebu osnovnih medicinskih aparata, poput stetoskopa. Sa druge strane, određene dijagnostičke metode zahtevaju ne samo složeniju opremu, već i pretrage u strogo kontrolisanim uslovima.

Dijagnostičke metode se mogu grubo podeliti u dve grupe:

  • neinvazivne
  • invazivne

Zahvaljujući primeni Dopplerovog principa i drugih zakona fizike, primenjivih na pojavu talasne prirode, Doppler metode daju grafički i audio zapis sa informacijama o smeru, brzini i karakteristikama toka krvi unutar krvnih sudova. ➝ pročitajte više
Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način, bez štetnih efekata na organizam i tkiva, daju veoma lak i tačan uvid u stanje organa koji se nalaze u trbuhu, izgled štitaste žlezde, testisa, promena u potkožnom sloju kože i vrata. ➝ pročitajte više
Aparate kojima se uz pomoć X-zraka, prosvetljavanjem pojedinih delova tela, dobijaju jasne slike odredjenih organa, nazivamo rendgen-aparatima. ➝ pročitajte više
Specijalnim aparatima u obliku dugačkih savitljivih creva koja na jednom kraju poseduju osvetljenje i kameru, ulazi se kroz usta u cilju ispitivanja jednjaka, želudca i dvanaestopalačnog creva. ➝ pročitajte više
Ekspertni ultrazvuk dobija svoj naziv sredinom osamdesetih godina, kada je manji broj stručnjaka (eksperata) u svetu i kod nas , na ultrazvučnim aparatima (u to vreme najsavremenijim), uspelo da detektuje određen broj fetalnih anomalija, što je u to vreme dalo snažan podsticaj za dalji razvoj, kako ultrazvučne tehnologije, tako i naučnih istraživanja o markerima koji bi nam što ranije mogli ukazati na eventualne anomalije ploda. ➝ pročitajte više
Biohemijska analiza krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. Kada smo bolesni, ovom analizom se otkriva gde se nalazi žarište, ali i kada ne postoje jasni simptomi, krvna slika i biohemijski parametri mogu da ukažu na tinjajuću, još nerazotkrivenu tegobu. ➝ pročitajte više
Ultarzvučnim pregledom se može ustanoviti postojanje određenih anomalija i prisustvo bolesti organa za reprodukciju kod žena. Prikaz materice, jajnika i mekih tkiva karlice značajno je u postavljanju konačne dijagnoze. Pregled se takođe koristi i za utvrđivanje trudnoće kao dopuna drugim metodama.
EHO ultrazvuk srca je metoda kojom specijalisti iz oblasti kardiologije dolaze do jasnog uvida u stanje i izgled srčanog mišića, srčanih zalistaka i srčanih šupljina. Pregled omogućava merenje protoka kroz srčane šupljine i zalistke, funkciju samih zalistaka kao i rastegljivost i kvalitet srčanog mišića.

PHILIPS BRILIANCE 16 CT, je multislajsni skener najnovije generacije koji daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova i kostiju pregledanog segmenta tela (glave, vrata, grudnog koša, abdomena, karlice, gornjih ekstremiteta, donjih ekstremiteta …)Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage