Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

DOPLER DIJAGNOSTIKA


Zahvaljujući primeni Dopplerovog principa i drugih zakona fizike, primenjivih na pojavu talasne prirode, Doppler metode daju grafički i audio zapis sa informacijama o smeru, brzini i karakteristikama toka krvi unutar krvnih sudova. U zdravom srcu i krvnim sudovima protok krvi je uglavnom laminaran, a u patološkim stanjima (šantovi, regurgitacije i dr.) tok krvi postaje turbulentan. 

Većina savremenih aparata ima mogućnost automatskog izračunavanja brzine toka krvi na željenom mestu u srcu i krvnom sudu. Kod poslednjih generacija aparata smer, brzina i karakteristike toka krvi kodirani su bojom, pa se tako uživo može posmatrati tok krvi (normalan tok na sondi je obojen crveno, a tok od sonde plavo), i vrlo lako otkriti turbulentan patološki protok u vidu žutozelenog mlaza.


Kolor dopler krvnih sudova vrata

Kolor dopler krvnih sudova vrata je ultrazvučni pregled koji omogućava neinvazivan prikaz krvnih sudova vrata i analizu zida krvnog suda što može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih sudova. Kolor dopler krvnih sudova vrata preporučuje se kod bolesnika za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara. Smetnje u vidu prolaznih ili trajnih neuroloških poremećaja mogu upozoravati na prisustvo nestabilnog plaka, pa treba utvrditi gde se on nalazi.

Kolor dopler se preporučuje i rizičnim bolesnicima pre velikih operacija. Budući da je ateroskleroza generalizovana bolest, velika je verovatnoća da kod onih koji imaju neku od bolesti srčanih krvnih sudova (koronarne arterije) i potrebna im je operacija, postoji i stenoza arterijskih krvnih sudova u regiji vrata.

Kolor dopler krvnih sudova vrata treba uraditi i bolesnicima koji su već operisali koronarne krvne sudove kako bi se na neinvazivan način pratio operativni nalaz. Bolesnike koji imaju početno ili umereno suženje krvnih sudova vrata treba na isti način redovno pratiti, a pre svega regulisati faktore rizika za nastanak ateroskleroze.

Pregledom se mogu ustanoviti aterosklerotske i upalne promene. Aterosklerotske promene prikazuju se u obliku zadebljanja zidova krvnih sudova, prisustva plakova i suženja krvnih sudova, ili začepljenja sve do potpunog prekida cirkulacije.

Na osnovu dobijenih brzina i smera cirkulacije, može se zaključiti da li je cirkulacija u glavi uredna ili poremećena.

Pacijentu sa sumnjom na duboku vensku trombozu strogo se preporučuje pregled kolor doplerom, kako bi se, potvrdile sumnje i  započela antikoagulantna terapija (protiv zgrušavanja).

Dopler dijagnostika je veoma značajna, suverena neinvazivna metoda, koja se koristi u skoro svim oblastima medicine. Posebne pripreme pre pregleda nisu potrebne. Pregled sam po sebi nije štetan po bolesnika, nema zračenja ni uboda pa se bez opasnosti mogu pregledati i deca. Dužina pregleda zavisi od iskustva ispitivača, kvaliteta opreme, ali i o nalazu na krvnim sudovima. Što je nalaz složeniji, to i sam pregled traje duže.

Sve dopler preglede mozete obaviti u Opštoj bolnici “Sveti Jovan”.

 ULTRAZVUČNA  DIJAGNOSTIKA →Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage