Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

POSLOVNA SARADNJA

 PRIVATNA OSIGURANJA 

sa kojima je potpisana poslovna saradnja

Opšta bolnica "Sveti Jovan" ima ugovore o direktnom plaćanju sa više stranih i domaćih osiguravajućih kompanija: Uniqa, Generali, Wiener Stadtische, Triglav , Merkur, Dunav ... 

Pacijenti osigurani kod ovih kuća ne plaćaju direktno, već Opšta bolnica "Sveti Jovan" refundira troškove lečenja od osiguravača.


Opšta bolnica “Sveti Jovan” poseduje zaključene  ugovore o pružanju zdravstvenih i bolničkih usluga sa velikim brojem privrednih društava i institucija u Zrenjaninu, te na taj način naši pacijenti imaju mogućnost da izvše plaćanje putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Takodje, plaćanje se može izvršiti i čekovima građana, kao i svim vrstama platnih kartica.


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage