Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

INTERNA MEDICINA


Interna medicina predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

Sastoji se od nekoliko subspecijalizacija tj. ogranaka u koje ubrajamo: 

KARDIOLOGIJA, oboljenja srca i krvnih sudova.

– ENDOKRINOLOGIJA, oboljenja endokrinog sistema.

GASTROENTEROHEPATOLOGIJA, oboljenja organa za varenje.

– HEMATOLOGIJA, oboljenja krvi i krvnih elemenata.

ONKOLOGIJA, prevencija, dijagnostika i terapija raka i tumora.

– NEFROLOGIJA, oboljenja bubrega.

– PULMOLOGIJA, oboljenja pluća i organa za disanje.

– REUMATOLOGIJA, oboljenja reumatskih bolesti.

– DERMATOVENEROLOGIJA, oboljenja kože i polno prenosive bolesti.

– INFEKTOLOGIJA, zarane i infektivne bolesti.

NEUROLOGIJA, ispitivanje i lečenje bolesti nervnog sistema.

– IMUNOLOGIJA, biomedicinska nauka koje izučava sve aspekte imunskog sistema.

– TRANSFUZIOLOGIJA, proces je prenošenja krvi ili njenih produkata iz krvnog sistema jedne osobe u krvni sistem druge.

– FIZIJATRIJA, oporavak glavnih motornih funkcija kod čoveka

– NUTRICIONISTA, saveti o ishrani.


Interna medicina predstavlja osnovu kliničke medicine. Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odraslih osoba.

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenta ili njegove rodbine, zatim, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.


Odgovornost i cilj lekara interniste, jeste da pouči i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Internista može da potraži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.Lekarski tim koji brine o Vama 

• dr Sanja Đurić
• dr Slađana Dostanić-Đurić
• dr Jasmina Đorđev
• dr Uroš Bačić
• 
• 
• dr Tatjana Lazić Čilerdžić
• 
• dr Milan Poznić
• dr Sofija Lugonja
• dr Nikola Kovačević
• dr Aleksandar Knežević
• 
• dr Svetlana Stojićević
• dr Jovana Ilić
• dr Ivana Ujfeljan Ristić
• Spec. dr med. Gordana Kozlovački
• dr Ivana Cvetićanin Zogović
• dr Tot Vereš Kristina
• dr Sofija Subin Teodosijević
• dr Vladimir Kukić, specijalista reumatolog
• dr Jasmina Sekulić
• dr Iljana Ratkov
• dr Matilda Čeke
• dr Gordana Đurić
• dr Srđan Stevanović
• dr Tatjana Arsenić
• dr Igor Damjan
• dr Svetlana Milićević Kuručki
• dr Rajka Stanojlović specijalista neurologije i supspecijalista terapije bola
• dr Danijela Andrić
• dr Julijana Filipov
• dr Aleksandra Kovačević
• dr Dragana Popov
• dr Ivana Stojanović
• dr Sonja Kaluđerski
• Jelena Kovačević

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage