Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

KARDIOLOGIJA


Kardiologija je oblast Interne medicine koja se bavi izučavanjem i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešće bolesti savremenog čoveka i najčešći uzrok smrti danas. Prevencija, rano otkrivanje i adekvatno lečenje su od velikog značaja i u praksi sprovodi ih internista – kardiolog.

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Pregled traje prosečno oko 20-30 minuta, a po potrebi i duže.


KADA SE JAVITI KARDIOLOGU? 

Ponekad je situacija sasvim jasna. Pre svega, ukoliko Vam je drugi lekar preporučio pregled zbog srčanih problema, ili ukoliko ste imali infarkt, tada bi definitivno trebali posetiti kardiologa. Međutim, u praksi, situacija nije uvek tako jednostavna.

Šta bi trebalo da uradite ukoliko niste sigurni da Vam je neophodno da posetite kardiologa?

Da li ste znali da poseta kardiologu i preduzimanje korektivnih mera, odnosno ispravljanje stila života pre nego se javi veći problem, može da Vam spase život?! 

Kardiolog može da utvrdi šta nije u redu sa Vašim srcem i krvnim sudovima i pre nego što se pojave preteći problem po život! 

Apsolutno svaki kardiolog bi Vam preporučio da ga posetite u sledećim situacijama:

ako imate bol ili slične tegobe u grudima, kao što su nedostatak daha, osećaj stezanja, probadanja u grudima, lupanja srca, nepravilan rad srca,  „mračenja pred očima“, i slično, samo su nabrojana neke od mogućih tegoba.

Sve ovo mogu biti veoma ozbiljna stanja uzrokovana srčanim problemima. Kardiolog će Vam razjasniti i utvrditi pravi uzrok ovih tegoba.

Ne dozvolite da Vam loše životne navike udružene sa genetskim faktorima naruše zdravlje srca i krvnih sudova. Mislite o tome na vreme.


Najčešći simptomi kod oboljenja srca i krvnih sudova:

– palpitacije (lupanje srca, preskakanje i sl.);

– prekordijalni bolovi (bol iza grudne kosti);

– dispneja (osećaj nedostatka vazduha, teško disanje);

– kašalj;

– nikturija (učestalo mokrenje u toku noći);

– klaudikacija (hramanje, šepanje zbog bolova ili slabosti u    potkolenicama);

– kašalj;

– sinkopa (prolazan gubitak svesti).
  

Naše usluge:

Šta sve obuhvata pregled lekara specijaliste interne medicine – kardiologa:

- elektrokardiografija (EKG);

- ultrazvuk srca;

- color doppler krvnih sudova, ergometrija; više →

- 24-časovni Holter monitoring srca;

- 24-časovni Holter monitoring krvnog pritiska;

- određivanje srčanih markera u krvi.


Lekarski tim koji brine o Vama 

• dr Sanja Đurić
• dr Slađana Dostanić - Đurić
• dr Jasmina Đorđev
• dr Živa Kozlovački
• dr Uroš Bačić

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage