Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

PSIHIJATRIJA


Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem porekla, mehanizama i procesa nastanka, oblika, rasprostranjenosti i lečenja psihičkih bolesti i poremećaja. Psihijatrija se bavi, osim lečenja, i prevencijom duševnih bolesti, kao i rehabilitacijom obolelih.

Pojam psihologija (grčki – psiha i logos) – doslovno znači “nauka o duši”, a kao nauka bavi se proučavanjem psihičkog života ljudi. 

Rođenje psihologije kao empirijske i induktivne nauke koja proučava svest vezuje se za 1879. Godinu, kada je Vilhelm Vunt osnovao prvu psihološku laboratoriju u Lajpcigu. 

Psihologija je nauka o ponašanju i mentalnim procesima. Mentalni procesi obuhvataju svest i nesvesne procese. Psiholozi nastoje da objasne ulogu mentalnih procesa u pojedinačnom i grupnom ponašanju. Oni takođe proučavaju i biološke procese koji su u osnovi ponašanja. 

Mentalni procesi su opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, osećanja i motivacija. U ljudskoj ličnosti ovi procesi su organizovani u osobeni sklop čiji delovi predstavljaju osobine – relativno trajne karakteristike na osnovu kojih ponašanje može da se objašnjava i predviđa.

Saznanja do kojih se dolazi psihologijom namenjena su dobrobiti pojedinaca i društva u celini. Upotrebljavaju se u tri krupne oblasti: u školi (obrazovanju), radu i u zdravstvenoj oblasti. 


Psihičke pojave mogu biti:

Trajne osobine ili strukture: sposobnosti, crte ličnosti, temperament, karakter, stavovi, interesovanja…


Psihički procesi mogu biti:

a) kognitivni (saznajni): opažanje, pamćenje, mišljenje, učenje;
b) motivaciono-emocionalni: osećanja, raspoloženja, potrebe, nagoni;
c) konativni (voljni): motivi, donošenje odluka…


Na osnovu definicije možemo razlikovati dve vrste podataka u psihologiji: 

Objektivni – podaci dobijeni posmatranjem ponašanja; i
Subjektivni – podaci neposrednog iskustva, dobijeni samoposmatranjem (introspekcija).


Lekarski tim koji brine o Vama
 • • dr Tatjana Arsenić - neuropsihijatar
 • • dr Vesela Jašin - psihijatar
 • • dr Jadranka Džomba - psihijatar
 • • dr Vladimir Terzin - psihijatar
 • • dr Biljana Gardinovački - neuropsihijatar
 • • Melita Janošev - psiholog
 • • Branislav Korovljev - psiholog
 • • Smiljana Berar - psiholog
 • • Branislava Janošev - psiholog
 • • Mira Mladenović - defektolog
 • • Gordana Nobile - logoped
 • • Djurdjija Grujesku - psihijatar

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage