Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

 ULTRAZVUČNA  DIJAGNOSTIKA


Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način, bez štetnih efekata na organizam i tkiva, daju veoma lak i tačan uvid u stanje organa koji se nalaze u trbuhu, izgled štitaste žlezde, testisa, promena u potkožnom sloju kože i vrata.

Ultrazvučnim pregledom se prikazuju organi abdomena: jetra, žučna kesa, žučni kanali, pankreas i slezina. Kao deo urinarnog sistema vrše se pregledi bubrega, mokraćne bešike (koju je pre pregleda neophodno ispuniti tečnošću unošenjem veće količine vode ili soka), kao i prostate kod muškaraca. Kod pojedinih stanja veoma je važno prikazati eventualno postojanje uvećanih limfnih žlezda u stomaku, prisustvo ascita, odnosno slobodne tečnosti unutar trbušne šupljine ili uvećanje nadbubrežnih žlezda. Konačno, na veoma lak i precizan način prikazujemo stanje abdominalne aorte i otkrivamo aneurizme ili druge morfološke promene.

Kod pregleda štitaste žlezde utvrdjujemo veličinu pojedinih segmenata štitaste žlezde, stičemo uvid u izgled tkiva (parenhima) žlezde i otkrivamo eventualno prisustvo odredjenih oboljenja u smislu postojanja zapaljenja, cisti ili čvorića unutar same žlezde.

Pregled testisa se obavlja u situacijama kada sam pacijent uoči odredjene promene, ili zapazi neodredjene simptome i bolove u mošnicama, kao i kada taj pregled uslovljavaju specijalisti urolozi koji su uočili odredjenu patologiju. Ultrazvuk je metoda koja daje veoma jasnu sliku oblika, veličine i izgleda tkiva testisa, epididimisa i ovojnica testisa.

U slučaju pojave odredjenih tumefakcija, odnosno izraslina ispod površine kože, bilo koje regije tela, ultrazvučnim pregledom dolazimo do jasnog prikaza i odredjujemo se o tome da li se radi o promeni ispunjenoj tečnošću (cisti ili abscesu), da li je to mekotkivna promena, koje slojeve potkožnog tkiva zahvata, odnosno da li su izrasline nastale na nekom drugom organu koji se nalazi u dubljim slojevima. Takodje, veoma lako se diferencira i postojanje uvećanih limfnih žlezda na vratu, pazušnim jamama ili preponskim regijama.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage