Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

- Histeroskopija -


Histeroskopija je jedna od endoskopskih hirurških tehnika, koja postaje okosnica, kako dijagnostičkih procedura, tako i invazivnih zahvata u modernoj ginekologiji. Omogućava  dijagnostiku većine patoloških stanja unutrašnjosti materice, ušća jajovoda i cervikalnog kanala. Prednosti su minimalno invazivni pristup te dijagnostika i lečenje stanja, koja nisu moguća, ili se nedovoljno uspešno, tretiraju drugim metodama.


Indikacije za obavljanje histeroskopije su sledeće:
Za dijagnostičku histeroskopiju:
• Abnormalno krvarenje
• Habitualni pobačaji
• Priprema za asistirane metode fertilizacije


Za operativnu histeroskopiju:
• Adhezije
• Septumi
• Polipi
• Submukozni miomi sa ili bez intramuralne komponente
• Ablacija endometrijuma usled disfunkcionalnih krvarenja koja su otporna na druge vrste lečenja
• Uklanjanje stranih tela iz materice

Kontraindikacije su :
• Obilno krvarenje
• Trudnoća
• Aktivna ili skorašnja infekcija u maloj karlici
• Skorašnja operacija ili perforacija materice
• Suspektan nalaz na PVU ili izmenjen PAP
• Karcinom PVU ili endometrijuma

Pacijentkinje za eventualnu histeroskopiju upućuje izabrani ginekolog, nakon pregleda i uvida u dokumentaciju odlučuje se da li je, i koja vrsta histeroskopske intervencije  neophodna. Pacijentkinji se daje spisak neophodan za preoperativnu pripremu (Lab nalazi KKS, ŠUK, elektroliti, urea, kreatinin, urin na sve.) i određuje datum za prijem. Neophodan je pregled anesteziologa i potrebno je da poseduju karticu krvne grupe. Ukoliko postoje neke pridružene bolesti potreban je pregled odgovarajućeg specijaliste pre intervencije. Dan pre intervencije lakša hrana, sa prestankom unosa tečnosti i hrane šest sati pre intervencije. Pacijentkinja se smešta na odeljenje, na dan intervencije sa kompletnom dokumentacijom. Pacijentkinja preoperativno dobija jednu dozu adekvatnog antibiotika. Histeroskopija se obavlja u operacionom bloku, gde se pacijentkinja odvodi liftom sa odeljenja. Nakon obavljene intervencije,   pacijentkinja se u roku od nekoliko sati, ukoliko je sve proteklo uredno i uobičajeno, sa otpusnom listom otpušta kući, uz savet za dalje lečenje.

#ginekologija

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage