Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ŠTA JE DEXA


Glavna metoda za precizno merenje mineralne gustine kostiju kao i način za rano otkrivanje promena koštane mase je DEXA metoda tj. osteodenzitometrija. 

DEXA  precizno meri koliko su čvrste vaše kosti i jedini je način za  dijagnostifikovanje osteopenije i osteoporoze.

To je bezbolan, brz  i veoma precizan metod merenja mineralne gustine kostiju.

Prema uputsvu SZO (Svetske zdravstvene organizacije) pregled DEXA se radi na dva mesta, a to su kuk i kičmeni stub.

U slučaju nižih zbirnih vrednosti i manje gustine ili gubitka koštane mase to je kost sklonija prelomima.

DEXA  skener u OB "Sveti Jovan" je najnovije generacije, marke HOLOGIC Explorer "W", i emituje  veoma nizak nivo X radijacije. Stoga je bezbedan po zdravlje.

U slučaju dijagnostikovanja osteoporoze putem DEXA aparata možete u našoj ustanovi da dobijete  i stručniji savet za terapiju, ishranu i fizikalnu  terapiju koja dovodi do jačanja stukture i poboljšanja kvaliteta  koštanog sistema.


Kada se primenjuje DEXA skener:

- imate više od 65 godina
- ako ste u menopauzu ušli pre 45. godine
- ako bolujete od reumatoidnog artritisa i drugih zapaljenskih bolesti koštano-zglobnog sistema
- ako neko u bližoj familiji npr. majka ima osteroporozu
- ako imate manjak vitamina D
- ako ste imali transplantaciju organa
- ako ste koristili kortikosteroide duže od 3 meseca
- ako dugo koristite glukokortikoide


KAKO SE SNIMA?

DEXA metoda je pouzdan i siguran dijagnostički test za rano otkrivanje osteoporoze. Trajanje pregleda iznosi manje od 15 minuta, doza zračenja je minimalna (iznosi 100 i više puta manje od doze koja se absorbuje standardnom radiografijom pluća).

Ovo znači da je aparat izuzetno bezbedan kako za osoblje koje radi sa aparatom tako i za pacijenta.


PRIPREMA

Za DEXA dijagnostiku u OB "Sveti Jovan" nije potrebana nikakva priprema.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage