Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

VASKULARNA HIRURGIJA


Tim lekara iz oblasti lečenja oboljenja perifernih krvnih sudova, predvođen dr Leom Savićem, bavi se dijagnostikom, konzervativnim i operativnim lečenjem bolesti arterija i vena, kao i posledica prouzrokovanih ovim oboljenjima. U Opštoj bolnici “Sveti Jovan” vrše se dijagnostičke pretrage tipa ColorDoppler i MSCT angiografija (skener) krvnih sudova glave, vrata, ruku i nogu, i abdomena. Laboratorijskim ispitivanjima otkrivaju se faktori rizika i prognoza vaskularnih oboljenja, sprovode provere koagulacionog statusa.

Detaljnim pregledom vaskularnog hirurga postavljaju se indikacije, ordinira terapija, određuje plan lečenja.


U Opštoj bolnici “Sveti Jovan” uspešno se sprovode:

  • konzervativne metode lečenja stacionarnog ili ambulantnog tipa (ordiniranje infuzionih koktela rastvora vazodilatatora, antibiotika, analgetika) uz vršenje svih indikovanih dijagnostičkih ispitivanja;
  • operativne metode lečenja, po oblastima: 

Iz oblasti arterijske hirurgije vrše se revaskularizacione operacije na nivou ekstremiteta sa ciljem poboljšanja cirkulacije (arterijski Bypass, arterijska endarerektomija, arterijska balon dilatacija…), ablaciona hirurgija sa ciljem uklanjanja ugroženog segmenta ekstremiteta (amputacije na raznim nivoima,..), lokalna nega i tretman rana sa redovnim previjanjima uz nadzor od strane lekara.


Iz oblasti angioakcesa vrše se operacije kreiranja perifernog dijaliznog pristupa, kreiranje arteriovenske fistule ekstremiteta kao i zbrinjavanje njihovih komplikacija.

Iz oblasti venske hirurgije sprovode se metode operativnog zbrinjavanja proširenih vena klasičnim hirurškim metodama ili endovenskim, laserskim metodama, uklanjanja kapilara i varikoziteta sklerozacijom (ultrazvučno vođena injekciona skleroterapija penom), konzervativno i operativno lečenje trofičkih ulceracija potkolenice.

Od 2011. godine uspešno vršimo endovensku, lasersku ablaciju proširenih vena na nogama, najsavremenijim aparatima poslednje generacije.

Endovenska operacija proširenih vena (Laserska operacija) se izvodi ambulantno u lokalnoj (tuminiscentnoj) anesteziji i traje 30-60 minuta . Tokom operacije vena, tanka laserska sonda se pod kontrolom ultrazvuka uvodi u proširenu površnu venu. Postiže se usmeravanje laserskog zraka koji iznutra zagreva zid vene , dovodi do slepljivanja njenih zidova i zatvaranja vene. Pacijent istog dana odlazi kući, oporavak je brz, a već sutradan se može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Izbegnuto je formranje krvnih podliva i kožnih ožiljaka. Postoperativno, preporučuje se korišćenje kompesivnih čarapa tokom mesec dana.

Klasična operacija komplikovanijih varikoznih (proširenih) vena  (“striping” ) sprovodi se u uslovima opšte anestezije uz predhodno obavljenu preoperativnu pripremu. Operacija traje 1 - 1,5 sat i izvodi se uvođenjem posebne sonde u prethodno podvezanu, površinsku venu kroz mali rez na koži. Uz pomoć sonde vena se „izvlači“. Po pravilu ostaju dva mala, slabo primetna ožiljka na gornjem i donjem kraju uklonjene proširene vene. 

Vaskularna oboljenja mogu biti lokalizovana na arterijama, venama i limfaticima. Najgrublje uzevši, oboljenja arterija se manifestuju ishemijom, a oboljenja vena i limfatika se manifestuju venskim ili limfnim zastojem (otokom). Pored oboljenja, značajne su i povrede krvnih sudova, pri čemu se povrede arterija manifestuju kliničkim sindromom hemoragije i/ili ishemije, povrede vena se manifestuju venskim krvavljenjem, a povrede limfatika limforejom. Vaskularna oboljenja mogu imati akutni (naglo nastale tegobe i promene) i hronični tok (postepen razvoj tegoba i promena).

Tegobe koje zahtevaju da se obavi pregled vaskularnog hirurga su: bol ili grčevi u rukama /nogama tokom određenih aktivnosti ili u određenom položaju, noćni bol koji remeti san, pojava rana koje ne zarastaju, prolazni ataci ishemije mozga (TIA) ili preležan moždani udar (CVI), gubljenje na težini i bol nakon uzimanja obroka, vidljive proširene vene na nogama, otok dela ili cele ruke/ noge sa ili bez promene boje i temperature kože i tako dalje.

Pregled vaskularnog hirurga je složen specijalistički pregled, uglavnom je bezbolan i ne zahteva primenu invazivnih instrumenata (uobičajeno se koriste slušalice, traka sa centimetarskom podelom, eventualno manžetna za merenje krvnog pritiska). Traje prosečno oko 20-30 minuta, osim u složenijim slučajevima , kada je za dobijanje precizne dijagnoze potrebno uraditi i dodatna ispitivanja. Nije neophodna nikakva prethodna priprema bolesnika.

Kao i u većini medicinskih disciplina, postavljanje dijagnoze kod bolesnika sa vaskularnim oboljenjem započinje anamnezom i fizikalnim pregledom.


Proces oštećenja proširenih vena ne može se zaustaviti i ima 6 faza.

C0 – bolovi, svrab, grčevi u nogama, ali vene još nisu proširene

C1 – diskretno proširenje vena koje imaju paučinast izgled (prošireni kapilari)

C2 – proširene i nabrekle vene koje počinju da bole , posebno kada je toplo

C3 – proširene, nabrekle i bolne vene uz povremen ili stalni otok nogu

C4 – promena boje i izgleda kože ispod kolena - smeđa ili beličasta, liči na ekscem

C5 – pojava rana na nozi, obično sa unutrašnje strane, koja ima sklonost ka zaceljivanju.

C6 – rane na nozi koje ne zarastaju


Veoma je važno da se bolest proširenih vena nogu otkrije / prepozna u ranim stadijumima, kada je i operativni tretman jednostavniji. Pravovremeno lečenje sprečava i komplikacije bolesti koje mogu ugroziti život (npr. embolija, tromboza itd.).  

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage