Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

- Ambulanta za hroničan bol i akupunkturu - 


Hronični bol je po definiciji bol koji traje duže od tri meseca.

Postoji mnogo bolesti kod kojih je bol glavni, često i jedini znak bolesti. U takvim slučajevima bol više nema funkciju upozorenja da je zdravlje ugroženo bol postaje bolest sam po sebi.

Dugotrajan bol ozbiljno ugrožava kvalitet života. Ljudima koji pate od hroničnog bola ograničena je radna sposobnost, a postoje i razna druga ograničenja u svakodnevnom životu. Skoro redovno je prisutna trajna promena raspoloženja, uznemirenst, narušeni su odnosi sa okolinom. Zbog toga hronični bol treba lečiti. Dugotrajni bolovi neretko uzrokuju dalje ozbiljne poremećaje zdravlja. Lečenje nije uvek lako, nekada je dugotrajno, ali pomaže da se smanji ili eliminiše patnja i da se popravi kvalitet života.

Bolovi koji se mogu lečiti u ambilanti za bol i akupunkturu:
  • Mišićno – skeletni bolovi
  • Primarne glavobolje
  • Bolovi kao posledica oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema
  • Bolovi kod malignih bolesti


Načini lečenja koji se primenjuju:
  • Lečenje lekovima (Farmakoterapija)
  • Infiltacija mišićnih “triger” tačaka
  • Blokade perifernih nerava
  • Akupunktura


Prednost lečenja u Ambulanti za bol bolnice Sveti Jovan je u tome što su tokom lečenja na dohvat ruke i drugi specijalisti što omogućuje šire dijagnostičko i terapijsko sagledavanje problema.


Nekoliko reči o akupunkturi

Akupunktura je važan deo tradicionalne kineske medicine nastale u dalekoj prošlosti. Podrazumeva ubadanje tankih igala u odredjene delove tela (akupunkturne tačke) nakon čega se u organizmu oslobađaju mnoge materije koje korisno deluju na lečenje mnogih bolesti. 

Očekivani bol pri ubadanju igala je zanemarljiv. Prednost akupunkture je u malom broju beznačajnih neželjenih dejstava što omogućuje primenu kod, praktično. Skoro svih pacijenata. Takav stepen bezbednosti i visok nivo uspešnosti. Održava primenu akupunkture do današnjih dana. Širom sveta. Akupunkturna terapija se odvija jednom do dva puta nedeljno (ponekad i češće) i primenjuje se obično do deset terapija (moguće i duže). Posebno dobar uspeh akupunktura ostvaruje u lečenju bola.Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage