Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

- Estetska hirurgija - 

 Popularna estetska hirurgija je samo segment plastične i rekonstruktivne hirurgije koje pre svega imaju humani, ne samo estetski motiv. Visoki standardi lepote modernog doba podigli su estetsku hirurgiju na visok nivo – ne samo u smislu primene novih tehnika i materijala za još bolje rezultate i minimalne rizike, već u smislu njenog velikog uticaja na psihu čoveka i dobar osećaj u sopstvenoj koži.

Plastična hirurgija podrazumeva hirurške zahvate pri kojima se menja fizički izgled osobe. Ova hirurgija ima rekonstruktivnu ili estetsku svrhu. Naime, zahvati rekonstruktivne hirurgije se odnose, pre svega, na korigovanje fizičkih funkcija, smanjenje ili otklanjanje deformacija nastalih kao posledica nekih bolesti, nesreća ili urođenih deformacija.

S druge strane, estetski zahvati nemaju potpunu medicinsku svrhu i imaju manje bitan uticaj na fizičko zdravlje, ali takođe imaju funkcionalnu svrhu.


Ciljevi estetske hirurgije

Estetski zahvat je zapravo elektivna operacija pomoću koje se menja izgled lica ili tela osobe koja se podvrgava ovoj operaciji, sa ciljem ulepšanja lica ili dela tela kojem je promena neophodna. Prema rečima čuvenog profesora, ujedno i prominentnog člana Britanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Sajmona Keja, estetska hirurgija menja trenutni izgled osobe u poželjni izgled osobe.

Međutim on takođe tvrdi da estetska operacija nosi isti broj faktora rizika kao bilo koja druga operacija i da je od krucijalne važnosti kome hirurgu ćete se opredeliti.

Najčešći estetski postupak u svetu je augmentacija grudi, potom operacija očnih kapaka čija korekcija čini lice da izgleda znatno mlađe. Estetska hirurgija takođe obuhvata postupke kao sto su rinoplastika, liposukcija, abominoplastika, liboplastika itd.

Cilj zahvata ove vrste je zapravo dovođenje prvobitnog izgleda dela tela ili lica u poželjan, novonastali izgled sa minimalnim ili jedva postojećim dodatnim pojavama (otok, modrice), s tim što je rizik po zdravlje minoran a krajnji rezultati dugotrajni i efikasni. Osim pomenutog, psihološko zadovoljstvo pacijenata i njihovo samopouzdanje kao i funkcionalni aspekt su takođe veoma bitni.

Popularizacijom lepote, neke od estetskih operacija su postale i najpoznatije, a to su: lifting ili podmlađivanje lica, korekcija kapaka, uvećanje usana, povećanje dojki, liposukcija, zatezanje kože stomaka – abdominoplastika i još mnoge druge.

Doktor Predrag Matejin, hirurg plastičar uz odabrani tim saradnika Vaš problem će rešiti veoma brzo, stručno i maksimalno bezbolno. Veliki broj zadovoljnih pacijenata su njegova najbolja preporuka. 
Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage