Main Posts Background Image

Main Posts Background Image


- Lečenje spada genitalnih organa - 


Spad genitalnih organa (prolapsus uteri) i inkontinencija urina, koja je obično pridružena ovim stanjima, predstavlja jedan od najbrojnih problema kod žena u srednjim godinama, a izuzetno je zastupljen kod žena u postmenopauzi.

To je bolest koja se ne tako često krije od okoline i vremenom dovodi do sve većeg povlačenja pacijentkinje i izopštavanja od uobičajenih dnevnih aktivnosti, sa nemogućnošću normalnog životnog funkcionisanja. Žene kriju probleme od okoline noseći uloške, ali kako se bolest razvija, sve se više osamljuju, ne izlaze iz kuće, a kad treba negde da odu, prazne mokraćnu bešiku na silu i samim tim svojim postupkom, vremenom smanjuju kapacitet bešike još više, te produbljuju težinu same bolesti .

Ove bolesti nisu neizlečive, čak naprotiv, postoji široka paleta lečenja od medikamentoznog do hirurškog, u zavisnosti od vrste poremećaja.

Nabavkom najmodernih instrumenata za operativno lečenje spada genitalnih organa, naša bolnica je uveliko olakšala hirurzima operativnu tehniku koja je do sada rađena u korekciji spada materice i njoj pridruženih organa, mokraćne bešike i rektuma.

Sa instrumentom LigaSure Impact omogućena je istovremena koagulacija krvnog suda i njegovo naknadno presecanje, bez upotrebe dodatnih šavova. Ovo uveliko skraćuje sam tok operacije, minimalizuje krvarenje i samim tim je postoperativni tok kraći, svega 3-4 bolnička dana uz minimalnu potrebu za analgeticima u postoperativnom periodu. Ovim je takođe pomerena starosna granica pacijentkinja koje su kandidati za operativno lečenje.Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage